Pascal Carels
Pascal Carels

De naam “Rechtspraktijk Carels” verwijst allereerst naar de achternaam van mr. P.C.C. Carels, de oprichter. De term “rechtspraktijk” maakt duidelijk dat Pascal niet alleen juridisch advies verstrekt maar ook procedeert.

Pascal Carels heeft zijn studie rechten in oktober 1998 afgerond aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Na zijn studie is hij direct aan het werk gegaan als jurist bij een middelgroot advocatenkantoor te Amsterdam, alwaar hij op 15 augustus 2000 als advocaat is beëdigd. In 2001 is Pascal met drie collega advocaten een zelfstandige advocatenpraktijk begonnen. In zijn carrière als advocaat voerde Pascal een algemene praktijk voor zowel ondernemers als particulieren. Hierdoor heeft hij op een breed terrein ervaring opgedaan met het oplossen van juridische geschillen zowel in als buiten de rechtbank.

Na de aanhoudende grote bezuinigingsoperaties door het Ministerie van Justitie op de gefinancierde rechtsbijstand zag Pascal met lede ogen aan dat steeds meer particulieren en ondernemers niet of nauwelijks meer een advocaat konden betalen. Bovendien werd de benadering van cliënten binnen de advocatuur steeds onpersoonlijker. Op 31 december 2009 heeft Pascal zijn advocatenpraktijk neergelegd. Sindsdien behartigd hij de belangen van zijn cliënten als jurist op persoonlijke wijze tegen betaalbare tarieven.

 

Door te investeren in innovatieve kennissystemen is Pascal in staat om de kwaliteit en snelheid te bieden van een topkantoor zonder daarbij de menselijke maat uit het oog te verliezen.Pascal is maatschappelijk betrokken en heeft een sterk ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. Hetgeen blijkt uit het feit dat hij diverse nevenfuncties bekleedt en actief lid is van de belangrijkste vakverenigingen voor juristen. Door te publiceren, te doceren en het geven van lezingen blijft Pascal zich profileren en ontwikkelen op de rechtsgebieden waarin hij is gespecialiseerd. Pascal ziet het recht niet als zijn werk maar als een passie. Zijn inspiratie vindt hij dagelijks in het creatieve proces om voor elk juridisch probleem de beste oplossing te vinden.