TARIEVEN

Rechtspraktijk Carels hanteert een glasheldere en transparante kostenstructuur..

Glashelder

TARIEVENOmdat wij een tweetal betalingsmogelijkheden aanbieden. Wij doen niet aan ondoorzichtige abonnementsvormen of zogenaamde standaardpakketten waarbij u na afloop van de zaak alsnog de eindrekening gepresenteerd krijgt.

Transparant
Omdat wij de kosten duidelijk en helder van tevoren met u overeenkomen in een
overeenkomst van opdracht.
Bij ons kunt u op twee manieren betalen, te weten:


1. Via een zeer scherp uurtarief. Die hier onder aan de pagina staat vermeld. Hierbij wordt u alleen de daadwerkelijk aan de zaak bestede tijd in rekening gebracht. Dit kunt u achteraf controleren in de uitgebreide urenspecificatie die u bij uw factuur ontvangt.

2. Een van tevoren met u overeengekomen vaste prijs. Steeds meer mensen kiezen voor deze optie, vooral indien er geprocedeerd moet worden. De reden hiervoor is dat het zekerheid biedt. U weet namelijk van te voren wat u moet betalen. Eventueel door ons verricht meerwerk wordt niet aan u door belast.


Kostenbewust

Samen met u letten we op de kosten:

– De eerste afspraak is altijd gratis.
Tijdens dit gesprek bekijken wij of de zaak (juridisch gezien) kansrijk is zodat u niet tegen een onnodige kosten veroordeling oploopt;

– Mocht de zaak kansrijk zijn dan bekijken wij eerst of de zaak nog op minnelijke wijze, dus zonder tussenkomst van de rechter, valt op te lossen;
– In tegenstelling tot andere kantoren brengen wij u geen kantoorkosten in rekening;
– In de meeste gevallen is betaling in termijnen mogelijk;
Griffierechten en deurwaarderskosten (indien u gaat procederen) zult u altijd zelf moeten betalen. Wij zullen deze kosten van te voor u in kaart brengen.

Tarieven
De uurtarieven voor onze juridische dienstverlening bedragen:

  • € 80,- per uur (excl. BTW) voor particulieren;
  • € 120,- per uur (excl. BTW) voor ondernemers en overige organisaties.

Voor ondernemers en overige organisaties geldt natuurlijk dat de BTW en kosten rechtsbijstand een fiscale aftrekpost zijn.

U ziet wat u krijgt en betaalt daar een scherpe prijs voor zonder dat er enige afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de dienstverlening.
Dat is de basis voor een langdurige relatie!