ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSPRAKTIJK CARELS

Artikel 1: algemeen

1. Rechtspraktijk Carels is de handelsnaam van de door mr. P.C.C. Carels uitgeoefend juridische praktijk. Rechtspraktijk Carels staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer: 53179226.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Rechtspraktijk Carels en de opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van Rechtspraktijk Carels met, voor of jegens de opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Download de PDF voor de complete Algemene voorwaarden aub.